Pomiary elektryczne

Firma nasza wykonuje pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach przemysłowych, domowych, budynkach biurowych, budynkach użyteczności publicznej oraz zakładach pracy w zakresie:

 • pomiaru rezystancji izolacji obwodów i kabli,
 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,
 • sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych,
 • badania elektronarzędzi,
 • badanie wyłączników RCD,
 • pomiaru rezystancji podłóg i ścian,
 • sprawdzenia ciągłości przewodów odprowadzających,
 • pomiaru rezystancji uziemień.

Skontaktuj się z nami!

Badanie bezpieczeństwa urządzeń i elektronarzędzi

Wykonujemy badania elektronarzędzi po kątem bezpieczeństwa ich użytkowania. Sprawdzamy stan techniczny, prądy upływu oraz wykonujemy testy napięciowe.
Skontaktuj się z nami!

Analiza jakości energii elektrycznej

Dokonujemy analizy jakości zasilania energią elektryczną. Pozwala na ustalenie przyczyn oraz częstości niekorzystnych zjawisk związanych z przesyłaniem energii elektrycznej. Monitoring sieci pozwala na ustalenie przyczyn awarii i zapobieganie im wszędzie tam, gdzie jakość zasilania ma kluczowe znaczenie dla procesów produkcyjnych.
Skontaktuj się z nami!

Pomiary natężenia oświetlenia

Wykonujemy badanie natężenia oświetlenia
 • ogólnego,
 • stanowisk pracy,
 • ewakuacyjnego.

Skontaktuj się z nami!

Dokumentacja z badań

Po wykonaniu badań sporządzamy odpowiedni protokół z pomiarów, w którym znajduje się analiza i ocena badań. Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych pracowników oraz sprzętem niezbędnym do wykonania pomiarów. Zlecenia wykonujemy na terenie całego kraju. W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt.