Rozwiązania dla ciepłownictwa


Jak to działaSystem RATMON prowadzi 24h zdalny nadzór nad siecią za pomocą urządzeń RAT-1, zamontowanych na danych odcinkach rurociągu. Dane są wysyłane automatycznie na serwer poprzez sieć GSM lub LAN, dzięki czemu operator jest na bieżąco informowany o stanie sieci ciepłowniczej oraz o wystąpieniu alarmu.

Nasi klienci