Laboratorium Przyrządów Pomiarowych

Wzorcowanie przeprowadzane jest na podstawie: odpowiednich zarządzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczących sprawdzania mierników normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Niepewność pomiarowa jest wyznaczana na podstawie dokumentu Europejskiej Współpracy w zakresie Akredytacji EA-4/02.

Wzorcujemy:

Mierniki do pomiaru parametrów elektrycznych

Mierniki natężenia oświetlenia (luksomierze)

Manometry i przetworniki ciśnienia

Testery badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (PAT)

FAQ

Ta sekcja zawiera wiele informacji, związanych z wzorcowaniem mierników. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.

W zależności od sposobu odbioru urządzeń, mamy kilka metod płatności:

 • przy odbiorze osobistym uwzględniamy płatność gotówką, kartą lub przedpłatę - po wzorcowaniu urządzeń wysyłamy fakturę na podanego przez klienta maila, po otrzymaniu potwierdzenia przelewu można odebrać urządzenia,
 • przy wysyłce uwzględniamy płatność gotówką za pobraniem (zapłata u kuriera) lub przedpłatę przelewem - po wzorcowaniu urządzeń wysyłamy fakturę na podanego przez klienta maila, po otrzymaniu potwierdzenia przelewu wysyłamy mierniki pod wskazany adres na zleceniu.

 

Płatności za przesyłki:

 • Przesyłka za pobraniem – 35,00 zł netto
 • Przesyłka zwrotna po przedpłacie – 25,00 zł netto
Laboratorium dokonuje sprawdzania i wydawania świadectw wzorcowania przyrządów używanych do pomiarów elektrycznych:

 • mierników rezystancji izolacji,
 • mierników rezystancji uziemień,
 • mierników małych rezystancji oraz ciągłości przewodów i połączeń,
 • mierników impedancji lub rezystancji pętli zwarcia,
 • mierników parametrów wyłączników różnicowoprądowych,
 • mierników prądów upływu,
 • luksomierzy,
 • woltomierzy i amperomierzy,
 • testerów badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (PAT),
 • multimetrów wielofunkcyjnych i uniwersalnych.


W przypadku innych mierników niezbędny jest bezpośredni kontakt celem określenia możliwości sprawdzenia oraz ceny usługi.

Proces wzorcowania zależy od ilości funkcji pomiarowych i zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych, ale w przypadku nietypowych urządzeń, Laboratorium zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego okresu do 5 dni roboczych.
Urządzenie można przesłać przesyłką na adres DASL Systems lub dostarczyć osobiście. Na czas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenie, zaleca się przesłanie miernika w oryginalnym pudełku. Adres oraz mapa dojazdu znajduje się tutaj.
W przypadku, gdy miernik nie spełnia parametrów metrologicznych zadeklarowanych przez producenta wówczas Laboratorium wystawia opinię o niesprawności.
Laboratorium nie posiada akredytacji - nie jest ona wymagana do świadczenia wzorcowania, niemniej dbając o jakość usług procedury pomiarowe i obsługa Klienta spełniają wytyczne Prezesa Głównego Urzędu Miar, zawarte w odpowiednich zarządzeniach oraz normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Niepewność pomiarowa jest wyznaczana na podstawie dokumentu Europejskiej Współpracy w zakresie Akredytacji EA-4/02. Aby zapewnić odpowiednią spójność pomiarową, nasze urządzenia są corocznie badane w akredytowanych laboratoriach pomiarowych.
Sposób przygotowania miernika do wzorcowania znajduje się tutaj.
Jeśli harmonogram Zleceniodawcy nie przewiduje inaczej, to następne wzorcowanie zaleca się przeprowadzić przed upływem ostatniego dnia analogicznego miesiąca następnego roku (w stosunku do daty wystawienia) lub w przypadku uszkodzenia. Jest to wytyczna Głównego Urzędu Miar, dotycząca mierników wartości elektrycznych.
Wzorcowanie jest to badanie (sprawdzenie) mające na celu określenie, czy badany miernik spełnia parametry metrologiczne deklarowane przez producenta. Badanie przeprowadzane jest poprzez porównanie wartości zmierzonej miernikiem sprawdzanym z wartością wzorcową, odniesioną do odpowiednich wzorców państwowych.

Legalizacja jest to uwierzytelnianie przez organ Administracji Miar stwierdzające, że przyrząd spełnia odpowiednie wymogi metrologiczne. Legalizacji dokonuje się w akredytowanych laboratoriach. Legalizacja wymagana jest w przepisach nadrzędnych (ustawy, rozporządzenia) lub w kontrakcie z klientem (umowa, zlecenie, zamówienie). Zazwyczaj legalizacja wymagana jest dla urządzeń pomiarowych, na podstawie dokonuje się sprzedaży określonej ilości towaru (np. wagi przeznaczone do użytku handlowego, liczniki zużytej energii elektrycznej).

Kalibracja (adjustacja) to czynności mające na celu dostrojenie przyrządu pomiarowego tak, aby wskazywana wartość była estymatą wartości wzorcowej o błędzie wskazania nie większym, niż wyszczególniony w dokumentacji technicznej lub instrukcji obsługi. Zabiegi te można przeprowadzać tylko dla urządzeń, które mają funkcję strojenia (kalibracji), w przeciwnym razie wynik wskazania można jedynie porównać z wielkością wzorcową. Kalibrację przeprowadza producent przyrządu lub odpowiedni serwis przyrządów pomiarowych.